Nieuws van de vereniging:
 
Certificeringsformulieren 
 
 
In verband met de voorbereidingen om de huidige website van de vereniging te vernieuwen zijn de formulieren voor de (her-) certificering tijdelijk niet beschikbaar, en worden met de invoering van de nieuwe website weer elektronisch beschikbaar inclusief aanpassingen. Meer nieuws volgt. 
 
Laatste Nieuwsbrief: 
 

Download hier de speciale editie van de Nieuwsbrief